El local

L'espai físic del Casal Popular està compost per diferents espais:

  • L'espai gastronòmic "La Barra del Casal"
  • La sala polivalent
  • Dos despatxos a la planta baixa
  • Una sala de reunions a la planta superior
  • Un despatx per a ús propi del Casal

El el següent vídeo pots veure l'evolució de les obres del Casal Popular